Menu

De organisatie

Benthem Gratama advocaten is de handelsnaam van Benthem Gratama Advocaten B.V. (KvK nr. 0822343) en Bencs Advocaten B.V. (KvK nr.: 62328573). Overeenkomsten van opdracht worden aangegaan door Benthem Gratama Advocaten B.V. dan wel Bencs Advocaten B.V.

Op alle overeenkomsten van opdracht zijn algemene voorwaarden van toepassing, welke zijn te raadplegen op onze website, alsook op het briefpapier.

Benthem Gratama Advocaten B.V. en Bencs Advocaten B.V. hebben een gezamenlijke aansprakelijkheidsverzekering.

Alle advocaten zijn werkzaam binnen Benthem Gratama Advocaten B.V., met uitzondering van mr. D. Meulenberg en mr. P.A.M. Manning, die werkzaam zijn binnen Bencs Advocaten B.V.

Als het om uw belangen gaat, maken we ons sterk. Kom maar op!