Menu
Regeling fosfaatreductieplan 2017 per 1 maart 2017

Regeling fosfaatreductieplan 2017 per 1 maart 2017

De regeling heeft grote gevolgen voor de melkveehouderij, maar leidt ook tot een aantal juridische vragen. Team Agro licht toe.

Lees meer

Home

Benthem Gratama, aangenaam. U bent niet de eerste die met ons kennismaakt. We bestaan namelijk meer dan 150 jaar. In die tijd hebben al heel wat mensen ons leren kennen. Mooi is dat. De partijen bij wie we aan tafel zaten – aan dezelfde kant – waardeerden onze expertise en vasthoudendheid. Bij de partijen die ons uitdaagden, dwongen we respect af. Als het om uw belangen gaat, maken we ons sterk. Kom maar op !

Benthem Gratama is een toonaangevende juridische dienstverlener in de regio. Ons kantoor is aangesloten bij Netlaw, de landelijke vereniging van zelfstandige advocatenkantoren, terwijl de advocaten van Benthem Gratama lid zijn van verschillende specialisatieverenigingen.

 

 

 

 

 

 

Banner Familierecht en Erfrecht lang

Nieuws

Kort geding tegen de Regeling fosfaatreductieplan 2017

Op 24 februari 2017 plaatsten wij dit bericht over de inwerkingtreding van de Regeling fosfaatreductieplan 2017 per 1 maart jl. Naar aanleiding daarvan voeren wij namens een aantal melkveehouders een kort geding tegen de Regeling. In die procedure wordt de kort gedingrechter gevraagd de Regeling onverbindend te verklaren en buiten werking te stellen. Het kort geding vindt plaats op woensdag 12 april a.s. om 14.00 uur.... Lees meer

Eigendom van grond verloren door verjaring? Niet altijd, volgens de Hoge Raad

Op grond van de wet kan iemand door verjaring eigenaar worden van grond door zich te gedragen als bezitter van deze grond. De oorspronkelijke eigenaar verliest op deze wijze na verloop van tijd, als hij geen actie onderneemt, de eigendom van de grond en de bezitter gaat er met de grond vandoor. Wat kan je als oorspronkelijk eigenaar nog doen wanneer je de eigendom van grond bent verloren door verjaring? Op 24 februari 2017 heeft de Hoge Raad hierover een opmerkelijke uitspraak gedaan. ... Lees meer

Wetsvoorstel ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ aangenomen door de Tweede Kamer

Het doel van de 'Wet kwaliteitsborging' is dat de bouwwereld zelf een systeem van kwaliteitsborging ontwikkelt. De wetgever wil de kwaliteit van de bouw verbeteren en de faalkosten te verminderen. Het is de bedoeling dat de toetsing door de gemeente van een aanvraag om een omgevingsvergunning afneemt. Dus een overheveling van publiekrechtelijke taken naar de markt. Echter, of aannemers en opdrachtgevers erop vooruit gaan, valt nog te bezien.... Lees meer

Als het om uw belangen gaat, maken we ons sterk. Kom maar op!