Waarmee kunnen we u helpen?

Sociaal zekerheidsrecht

De sociale zekerheid heeft betrekking op inkomen anders dan uit arbeid. Immers lang niet iedereen verricht betaald werk. Indien iemand door omstandigheden niet in staat is om zelf aan het arbeidsproces deel te nemen, door bijvoorbeeld werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of ouderdom, biedt het sociale zekerheidsstelsel een financieel vangnet, door middel van een uitkering.

De belangrijke regelgeving op dit gebied is onder meer :

  • Wet Werk en Bijstand (WWB)
  • Werkeloosheidswet (WW)
  • Ziektewet (ZW)
  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA)
  • Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (Wajong)
  • Algemene Ouderdomswet (AOW)
  • Algemene Kinderbijslagwet (AKW)
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Beslissingen op het gebied van sociaal zekerheidsrecht

Beslissingen op het gebied van sociaal zekerheidsrecht hebben vaak ingrijpende gevolgen. Vaak is iemand immers grotendeels afhankelijk van de betreffende uitkering. Een afwijzing, verlaging of stopzetting van een uitkering heeft een directe en grote invloed op personen en hun omstandigheden.

Als u een beslissing heeft gekregen van bijvoorbeeld het UWV of de gemeente en u bent het daar niet mee eens, dan moet u vaak snel in actie komen. Waar begint u dan? In veel gevallen moet u binnen 6 weken bezwaar maken, maar soms gelden zelfs nog kortere termijnen, bijvoorbeeld in procedures met betrekking tot de Ziektewet. Tegen de beslissing die op dat bezwaar wordt genomen is vervolgens weer beroep mogelijk bij de rechtbank. Vervolgens is er nog hoger beroep mogelijk bij de Centrale Raad van Beroep.

Wij kennen de specifieke termijnen, regels en wetten en kunnen u hierdoor goed en adequaat bijstaan met advies, het namens u opstellen van een bezwaar- of beroepschrift en u vertegenwoordigen bij de zitting van de desbetreffende instantie, rechtbank of Centrale Raad van Beroep.

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten