Waarmee kunnen we u helpen?

Arbitrage en bindend advies

Arbitrage en bindend advies zijn goede alternatieven voor een procedure bij de rechtbank. Vaak spreken partijen van tevoren af om bij een geschil een arbitrageprocedure te volgen. Ook is het mogelijk dat partijen pas gedurende het geschil met elkaar afspreken dat een arbitrage het juiste pad is om in te slaan. Op dat moment kan ook worden gekozen voor bindend advies.

Bij arbitrage en bindend advies wordt het geschil voorgelegd aan respectievelijk een arbitragecommissie en bindend adviseur met kennis van zaken in de betreffende bedrijfstak in plaats van dat het geschil wordt voorgelegd aan een rechter. Bij Benthem Gratama advocaten beschikken onze specialisten niet alleen over uitstekende juridische kennis, maar hebben ze ook verstand van de sector waarbinnen zij die juridische werkzaamheden uitvoeren. Deze combinatie maakt ze bijzonder geschikt om bij geschillen als arbiter of bindend adviseur op te treden en tot de juiste bindende uitspraak/het juiste bindend advies te komen.

Onze specialisten

Arbitrageprocedure

In eerste instantie wordt schriftelijk geprocedeerd, eventueel in twee rondes. Daarna organiseert de arbitragecommissie (bestaande uit één of drie arbiters) een zitting waar de partijen hun standpunt mondeling kunnen toelichten. De commissie beschikt ook over de mogelijkheid getuigen en deskundigen te horen of waar dat nodig is zelfs ter plaatse de situatie te bekijken.

Benthem Gratama faciliteert en ontzorgt u in deze arbitrageprocedure. Onze advocaten treden op als arbiter en griffier en we beschikken over de ondersteuning om de juridische procedure in goede banen te leiden. Zwolle is centraal gelegen en ons pand heeft een praktische ligging ten opzichte van de uitvalswegen. Partijen parkeren voor de deur of lopen in 10 minuten van Zwolle Centraal station naar ons kantoor. Ook verzorgen wij gepaste catering tijdens de mondelinge zitting.

De voordelen van arbitrage

Arbitrage kent verschillende voordelen. Het geschil wordt beslecht door een deskundige, die bovendien ook nog eens door partijen zelf benoemd is. Binnen een arbitrageprocedure staat de mondelinge behandeling centraal. Partijen kunnen zo in ieder geval zelf hun kant van het verhaal laten horen. Daarbij is een arbitrage meestal informeler dan een procedure bij de rechtbank. En niet te vergeten, kan het een belangrijk voordeel zijn voor u dat een arbitrage vertrouwelijk is.

Onderaan de streep heeft een uitspraak in een arbitrageprocedure net zoveel waarde als een uitspraak van de rechtbank.

Bindend advies

Anders dan voor arbitrage, geeft de wet geen regels voor bindend advies. Daardoor hebben partijen veel vrijheid om samen met de bindend adviseur te bepalen hoe zij de bindendadviesprocedure willen laten verlopen. Deze procedure is daardoor vaak nog informeler dan een arbitrageprocedure. Hoe eenvoudiger de procedure, hoe sneller een einde zal komen aan het geschil. Daarnaast zal een eenvoudige procedure ook minder kostbaar zijn.

Een bindendadviesprocedure mondt uit in een advies dat deel gaat uitmaken van een vaststellingsovereenkomst tussen partijen. Beide partijen zijn aan het advies gebonden. Het advies heeft evenveel waarde als een gewone (vaststellings)overeenkomst.

Een bekend voorbeeld van een bindend advies is het tv-programma De Rijdende Rechter.

Kwestie gezamenlijk voorleggen aan de kantonrechter

Als de onderlinge verstandhouding tussen partijen nog goed is, is het niet altijd wenselijk om ieder een advocaat in te schakelen en een gerechtelijke procedure te beginnen. Toch kunnen partijen ook in dat geval behoefte hebben aan een uitspraak van een rechter. In zo’n situatie kunnen advocaten van Benthem Gratama Advocaten één processtuk opstellen voor beide partijen, waarin de kantonrechter wordt verzocht te beslissen op het punt dat partijen verdeeld houdt. In zo’n procedure stelt de advocaat zich onpartijdig op.

Ook deze procedure is minder formeel en veelal minder kostbaar en tijdrovend dan een gewone procedure bij de (kanton)rechter. Partijen kunnen vooraf afspreken of hoger  beroep wel of niet mogelijk is en kunnen afspraken maken over de verdeling van de kosten. De uitspraak van de kantonrechter heeft dezelfde status als die in een gewone procedure.

Deze bijzondere procedure leent zich bijvoorbeeld goed voor een geval waarin partijen van mening verschillen over de uitleg van een bepaling in het contract.

Contact

Wilt u graag eens contact over de mogelijkheden van arbitrage, neem dan contact op met Sjoerd Commijs.

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten