Waarmee kunnen we u helpen?

-

Personeelstekort is geen excuus voor werkgevers om niet te voldoen aan de op hen rustende zorgplicht

De huidige krappe arbeidsmarkt leidt ertoe dat er meer van werknemers wordt gevraagd. Hetzelfde werk moet gebeuren, maar door minder mensen. Verlies als werkgever daarbij niet uit het oog dat je een zorgplicht hebt de veiligheid en gezondheid van uw werknemer te beschermen. Ook als het gaat om psychosociale arbeidsbelasting en werkdruk. Een werkgever moet daarvoor redelijke maatregelen treffen ervoor te zorgen dat de werknemer tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden geen schade lijdt. Doet een werkgever dat niet voldoende, dan is in artikel 7:658 BW bepaald dat een werkgever aansprakelijk is (tenzij deze kan aantonen dat de zorgplicht is nagekomen of dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer).

Het Gerechtshof Den Bosch oordeelde recent dat een werkgever een bedrag van € 28.155,36 bruto aan schadevergoeding wegens inkomensverlies moet betalen aan een werknemer die door een te hoge werkdruk in de zorg was uitgevallen omdat de werkgever onvoldoende aan haar zorgplicht had voldaan.

De werknemer in kwestie werkte als verzorgende IG en moest gedurende de nacht alleen werken in een woonzorgcentrum voor ouderen zonder zorghulp. Als verzorgende IG had hij de verantwoordelijkheid voor een groot aantal patiënten die verspreid verbleven in appartementen en aanleunwoningen. De werknemer had bij zijn werkgever meermaals om aandacht gevraagd voor de situatie. Hij kaartte onder andere bij zijn werkgever aan dat het automatiseren van zorgcontacten via beeld- en luisterverbinding feitelijk niet werkte en dat hij bij gelijkblijvende alarmeringen van patiënten onvoldoende zorg kon leveren. Ook de afstand die de verzorgende IG moest overbruggen tussen de verdiepingen (zonder dat hij de lift mocht gebruiken omdat hij de enige verzorgende IG was) aanzienlijk was evenals de afstand naar de aanleunwoningen. Naar aanleiding van deze klachten werd er door werkgever weliswaar een zwerfwacht toegevoegd aan de bezetting van de nachtdienst, maar dat was onvoldoende: de werknemer hield het werk niet meer vol en is ziek uitgevallen.

Het gerechtshof oordeelde dat de werkgever onvoldoende oog heeft gehad voor veilige werkomstandigheden en dat het schenden van de zorgplicht in overwegende mate heeft geleid tot het langdurig uitvallen van de werknemer. De werkgever had meer zorg moeten betrachten voor de werksituatie en de dreigende overbelasting van de werknemer.

Kortom: krapte in de personeelsbezetting noopt dus tot nog meer aandacht voor de zorgplicht van werkgevers!

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze blog nog vragen? Neem dan contact op met de Sector Onderneming & Organisatie.

Auteur: Martijn Limberger
Martijn Limberger
+31 (0)6 517 459 27
wmlimberger@benthemgratama.nl 

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten