Waarmee kunnen we u helpen?

-

De afkoelingsperiode bij een WHOA-akkoord

De afkoelingsperiode bij een WHOA-akkoord: een adempauze voor de ondernemer in zwaar weer

Voor een ondernemer in zwaar weer kan de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (hierna: WHOA) uitkomst bieden. Een ondernemer kan de WHOA gebruiken om een op continuïteit gerichte herstructurering door te voeren of om tot een gecontroleerde afwikkeling van zijn onderneming te komen. Over de vraag voor wie de WHOA is en over de wijze waarop de WHOA werkt, schreef ik eerder al een bijdrage. Soms heeft een ondernemer een adempauze nodig om een akkoord tot stand te brengen. De ondernemer kan de rechtbank dan vragen om een afkoelingsperiode te gelasten. In deze bijdrage staat de afkoelingsperiode bij een WHOA-akkoord centraal.

Doel afkoelingsperiode
Als een individuele schuldeiser tijdens een akkoordtraject goederen opeist of een faillissementsverzoek indient, kan dat het akkoordproces ernstig belemmeren. De schuldenaar die dergelijke acties voorziet, kan aan de rechtbank verzoeken om een afkoelingsperiode te gelasten. Het doel van de afkoelingsperiode is namelijk om te voorkomen dat individuele schuldeisers overgaan tot het nemen van maatregelen die het akkoordproces kunnen vertragen of blokkeren. Zodoende wordt aan de schuldenaar een adempauze gegund die hij kan benutten om een akkoord tot stand te brengen waarmee het collectief van zijn schuldeisers beter af is.

Gevolgen afkoelingsperiode
Gedurende de afkoelingsperiode kunnen schuldeisers geen verhaal nemen, tenzij de rechtbank hen daartoe een machtiging verleend. Zo heeft een schuldeiser voor het uitwinnen van zijn zekerheidsrecht of voor het ophalen van een onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaak, steeds een machtiging van de rechtbank nodig.

Een eerder opgetreden verzuim kan tijdens een afkoelingsperiode geen grond voor beëindiging, opschorting of ontbinding van een overeenkomst opleveren, mits voor toekomstige verplichtingen zekerheid wordt gesteld. Zodoende kan een leverancier tijdens een afkoelingsperiode worden gedwongen om door te leveren.

De rechtbank kan tijdens een afkoelingsperiode gelegde beslagen opheffen. De behandeling van een verzoek tot verlening van de surseance of een verzoek tot faillietverklaring wordt tijdens de afkoelingsperiode geschorst.

Wanneer kan er om een afkoelingsperiode worden verzocht?
Een schuldenaar of een herstructureringsdeskundige kan voorafgaand aan of tijdens een WHOA-traject om een afkoelingsperiode verzoeken.

De rechtbank zal daarbij summierlijk toetsen of (i) de afkoelingsperiode noodzakelijk is, (ii) de afkoelingsperiode in het belang van de schuldeiser is en (iii) de schuldeisers niet wezenlijk in hun belangen worden geschaad.

De rechtbank zal daarbij ook beslissen tegen wie de afkoelingsperiode werkt. Een afkoelingsperiode kan betrekking hebben op alle schuldeisers of een aantal van hen. Een schuldeiser tegen wie de afkoelingsperiode werkt, wordt ook wel een “afgekoelde” schuldeiser genoemd.

Welke acties kan een afgekoelde schuldeiser ondernemen?
Een afgekoelde schuldeiser staat niet met lege handen. Een schuldeiser kan aan de rechtbank verzoeken om (i) aan hem een machtiging te verlenen om toch verhaal te kunnen nemen, (ii) de afkoelingsperiode op te heffen, (iii) een voorziening te treffen of (iv) een zogenaamde observator te benoemen die toezicht op het akkoordtraject dient te houden. Om de benoeming van een observator kan alleen worden verzocht indien de afkoelingsperiode tegen alle schuldeisers werkt.

Conclusie
Een afkoelingsperiode kan verstrekkende gevolgen hebben. Van de (individuele) schuldeisers wordt gevraagd een pas op de plaats te maken zodat de schuldenaar de ruimte krijgt om een akkoord tot stand te brengen waarmee het collectief van zijn schuldeisers beter af is. De rechtbank zal een afkoelingsperiode gelasten als dat noodzakelijk is en de belangen van de gezamenlijke schuldeisers daarmee zijn gediend. Een afgekoelde schuldeiser staat niet met lege handen. Hij kan ter waarborging van zijn positie een aantal acties inzetten.

Meer weten?

Heeft u vragen over de WHOA? Neem gerust contact op. Wij helpen u graag verder.

Elsa Brugginkauteur:
Elsa Bruggink
ebruggink@benthemgratama.nl
+31 (0)6 107 165 32

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten