Waarmee kunnen we u helpen?

-

Wet Tijdelijke Huurkorting uitgelegd

Op 1 april 2021 is de wet Tijdelijke Huurkorting in werking getreden. Deze wet is onderdeel van een reeks maatregelen die het kabinet neemt om de bestaande woningvoorraad beter te benutten en de betaalbaarheid van woningen te vergroten.

Tijdelijke huurkorting

Met de wet Tijdelijke Huurkorting komt het kabinet tegemoet aan een al langer bestaande wens van verhuurders om – op verzoek van een huurder – de huurprijs van een zelfstandige woonruimte tijdelijk te bevriezen of te verlagen. Voor de inwerkingtreding van deze wet was een dergelijke tijdelijke maatregel niet mogelijk; de verhuurder had alleen de mogelijkheid om de huur niet te verhogen tijdens de jaarlijkse huurverhogingsronde of om de huurprijs permanent te verlagen. Dit stelsel bracht vanzelfsprekend een nadelig gevolg met zich: een verhuurder zag zich geconfronteerd met een permanente verlaging van de huurprijs indien de verhuurder tegemoet wilde komen aan de belangen van een huurder die tijdelijk in financiële nood verkeerde.

De nieuwe wet maakt het nu dus mogelijk om – op verzoek van de huurder – een tijdelijke huurbevriezing of huurverlaging toe te passen. Deze tijdelijke huurkorting kan voor een periode van minimaal een maand tot maximaal drie jaar worden overeengekomen. Na afloop van de overeengekomen kortingsperiode is het voor de verhuurder mogelijk om de huurprijs te verhogen naar de oorspronkelijke huurprijs (van voor de huurkorting) en mag de verhuurder eventuele opgeschorte huurverhogingen uit de kortingsperiode alsnog doorvoeren. Anders gezegd: de verhuurder mag de huurprijs na de overeengekomen periode terugbrengen naar de huurprijs die zou gelden als er geen huurkorting zou zijn toegepast. De verhuurder mag evenwel niet met terugwerkende kracht de verleende huurkorting alsnog in rekening brengen bij de huurder.

Aandachtspunten tijdelijke huurkorting

Belangrijk om te vermelden is dat een verhuurder niet verplicht is om mee te werken aan een verzoek om tijdelijke huurkorting. Is de verhuurder hiertoe wel bereid, dan dient de verhuurder rekening te houden met het volgende:

  • De tijdelijke huurkorting moet op schriftelijk verzoek van de huurder tot stand zijn gekomen;
  • Als de huurkorting langer duurt dan drie jaar, dan wordt de aanvankelijk tijdelijke huurkorting permanent. In dat geval mag de verhuurder daarna alleen over die verlaagde of bevroren huurprijs de reguliere maximale jaarlijkse huurverhoging voorstellen;
  • Indien de huurprijs door de tijdelijke huurkorting onder de huurtoeslaggrens komt, mag de verhuurder de huurprijs slechts verhogen tot de dan geldende huurtoeslaggrens.

Huurgewenning

Ook maakt de wet Tijdelijke Huurkorting huurgewenning mogelijk. Dit betekent dat de huurprijs van een zelfstandige woning in stappen kan worden verhoogd tot de (aanvangs)huurprijs die overeen is gekomen bij het sluiten van de huurovereenkomst. De huurder begint dus met een lagere huur dan de overeengekomen huur, waardoor de huurder gewend kan raken aan de huurprijs. Ook hier geldt dat de maximale periode drie jaren is. Anders gezegd: in drie jaren dient de huurprijs op het niveau van de overeengekomen huurprijs te zijn gekomen.

Meer weten?

Heeft u vragen over dit of andere onderwerpen? Neem dan gerust contact met ons op.

Judith Vinneauteur:
Judith van der Vinne
038 4280077
jvandervinne@benthemgratama.nl

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten