Waarmee kunnen we u helpen?

-

Welke veranderingen brengt het wetsvoorstel Herziening beslag- en executierecht?

In Nederland kan relatief eenvoudig conservatoir beslag worden gelegd. In een eerdere blog informeerden wij u al over het leggen van beslag. Op 7 juni van dit jaar is een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend betreffende de herziening van het beslag- en executierecht. Het voorstel is gebaseerd op een aantal belangrijke uitgangspunten.

1.    Het waarborgen van het bestaansminimum van mensen met schulden.
2.    Het verminderen van de kosten van beslag en executie.
3.    Het voorkomen dat een beslag puur als pressiemiddel wordt gebruikt.

Beslagvrij bedrag

Op dit moment wordt alleen een zogenaamde beslagvrije voet gehanteerd als er beslag wordt gelegd op periodieke betalingen, zoals loon. Wanneer er beslag op de bankrekening van de schuldenaar wordt gelegd, geldt die beslagvrije voet echter niet. Dat is vreemd, omdat daarmee kan worden omzeild dat voor de schuldenaar een bepaald bestaansminimum wordt gewaarborgd. Met het wetsvoorstel wordt hieraan tegemoetgekomen door ook bij beslag op een bankrekening een beperkt bedrag vrij te laten. Het voorstel geldt alleen voor beslag ten laste van natuurlijke personen.

Verminderen kosten van beslag en executie

De vermindering van de kosten van beslag en executie heeft betrekking op het gemakkelijker maken van het leggen van beslag op motorrijtuigen. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om een zogenaamd administratief beslag op motorrijtuigen te leggen door alleen het opmaken van een proces-verbaal door de deurwaarder.

Op dit moment is het nog zo dat de deurwaarder die het beslag wil leggen het motorrijtuig ook daadwerkelijk moet zien om er beslag op te kunnen leggen. Dat is straks niet meer nodig. De deurwaarder kan eenvoudig op basis van het kentekenregister beslag leggen. Dat bespaart tijd en daarmee ook kosten. Het beslag wordt ingeschreven in het kentekenregister, zodat het kenteken niet kan worden overgeschreven op naam van een derde. De schuldenaar is verplicht het motorrijtuig ter beschikking te stellen. Doet hij dat niet, dan pleegt de schuldenaar een misdrijf.

Verder maakt het wetsvoorstel het mogelijk om de openbare verkoop van roerende zaken via internet te laten plaatsvinden. Op die wijze kan meer bekendheid worden gegeven aan de executoriale verkoop, wat tot een hogere opbrengst kan leiden. De aankondiging van de veiling en de veiling zelf dienen via een algemeen toegankelijke website plaats te vinden.

Beslag als pressiemiddel

In de huidige praktijk wordt het leggen van beslag vaak als pressiemiddel gebruikt om alsnog betaling van de schuldenaar te ontvangen. In het wetsvoorstel is opgenomen dat beslag en executie achterwege moet blijven als voorzienbaar is dat de kosten van het beslag of executie hoger zijn dan de opbrengsten. De gedachte is dat een beslag of executie in een dergelijk geval er niet toe dient om een schuld te verhalen (die schuld zal alleen maar toenemen), maar alleen als pressiemiddel wordt gebruikt om betaling af te dwingen. Een uitzondering geldt voor de situatie dat de schuldeiser aannemelijk maakt dat de schuldenaar door het beslag en de executie niet op onevenredig zware wijze in zijn belangen wordt getroffen.

Kritiek

Op het wetsvoorstel is van verschillende kanten de nodige kritiek geuit. Het is nu aan de Minister om eventueel iets met die kritiek te gaan doen.

Hebt u vragen over het wetsvoorstel of over het leggen van beslag, neemt u dan gerust contact met ons op.

Martijn KerkdijkMartijn Kerkdijk
makerkdijk@benthemgratama.nl
038 – 4280084

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten