Waarmee kunnen we u helpen?

-

Minister moet opnieuw beoordelen of de Regeling fosfaatreductieplan 2017 in individuele gevallen melkveehouders buitensporig treft

Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) geoordeeld in een aantal uitspraken van dinsdag 21 augustus jl. Het CBb oordeelt kort gezegd dat de Regeling in zijn algemeenheid acceptabel is en eveneens voorzienbaar was. Het CBb oordeelt echter ook dat dit niet betekent dat de Regeling ten opzichte van alle veehouders onverkort toegepast mocht worden.

Volgens het CBb valt op voorhand niet uit te sluiten dat de impact van de Regeling voor sommige uitbreiders zo verstrekkend is, dat daaraan niet zonder enige vorm van compensatie, danwel ontheffing van de betalingsverplichting, voorbij kan worden gegaan. In de belangenafweging die de minister moet uitvoeren kan niet worden volstaan met de enkele verwijzing naar het ondernemersrisico van de veehouders. Door niet in te gaan op de individuele en bijzondere omstandigheden van de betreffende veehouders, heeft de minister (RVO) het besluit op bezwaar niet voldoende zorgvuldig voorbereid en onvoldoende gemotiveerd. Het CBb draagt de minister daarom op een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen.

Het CBb overweegt vervolgens nog dat de uiteindelijke bewijslast dat sprake is van een disproportionele last, bij de betreffende veehouder ligt. Het is aan hen om te bewijzen dat zodanige last door de Regeling op hun schouders is komen te rusten. Daarvoor is inzicht nodig in alle bedrijfsmatige gegevens en omstandigheden, zoals de vermogenspositie, de totale financieringspositie, eventuele nevenactiviteiten of overige inkomsten, eventuele mogelijkheden om de overtollige bedrijfsmiddelen op andere wijze aan te wenden, etc. Daarbij dient dan te worden aangegeven waar en hoe deze gegevens leiden tot de slotsom dat sprake is van een disproportionele last. Bovendien moet worden aangetoond of de investeringen daadwerkelijk betrekking hebben op de (voorgenomen) groei van het bedrijf die door de Regeling wordt getroffen. Het blijft derhalve van belang om een deskundigenrapport te laten maken welke inzicht geeft in de financiële positie van het bedrijf.

 

Team Agrarisch & Grondzaken
Benthem Gratama Advocaten

 

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten