Waarmee kunnen we u helpen?

-

Alternatief grondgebruik

Landbouwgronden anders gebruikt

Mijn advocatenpraktijk heeft als rode draad het adviseren en procederen over grondzaken. Landbouwgrond speelt daarbij een grote rol. Agrarische gronden worden natuurlijk merendeels gebruikt door agrariërs. De problematiek van pacht, erfpacht, wijziging van landbouwgrond in bestemmingen ten behoeve van woningbouw, wegen en industrie is aan de orde van de dag. Ook verdelingsvraagstukken tussen familieleden en verdeling van boerderijen en nalatenschappen zijn aan de orde van de dag. De stoppende boer en zijn familie stelt ook vragen over de mogelijkheden van de vrijkomende grond en gebouwen.

Nieuwe ontwikkeling

De laatste tijd komt daar een nieuwe ontwikkeling bij. Naast de traditionele gebruiksdoelen komen er alternatieven. Bekend zijn al de landbouwgronden die worden getransformeerd naar natuur of landbouwgronden die ruimte moeten maken voor de rivier. De laatste tijd is echter de vraag naar alternatieve aanwendingsmogelijkheden van landbouwgrond ten behoeve van energievoorziening een nieuw agendapunt. Het gebruik van (minder goede) landbouwgronden ten behoeve van energiewinning neemt een hoge vlucht. De vraag naar zonne-energie en windenergie is groot.

In de praktijk van Benthem Gratama Advocaten komen dan ook dagelijks vragen voor over de plaatsing van windmolens en het realiseren van zonneparken. De juridische vragen gaan dan over grondverwerving ten behoeve van beleggers in energie, het vestigen van een opstalrecht, het uitgeven in erfpacht en verkoop of verhuur van landbouwgronden. Verder speelt ook het ruimtelijk ordeningsrecht een rol. Is het toegestaan een windmolen te plaatsen? Zijn er planologische bezwaren tegen de aanleg van een zonnepark? Moet er vergunning verleend worden voor het plaatsen van zonnepanelen op de daken van een verouderd kassencomplex? Kortom vergunningen en ook vragen over hinder en overlast zijn juridisch complex.

Praktijkvoorbeelden

Op een omvangrijk kassencomplex wordt een verouderde kas gekocht door een belegger. Het plan is dan om het glasdak te vervangen door zonnepanelen. De buurman exploiteert een plantenkwekerij en wordt beperkt in zijn bedrijfsvoering. Kan dat zomaar? Is er een vergunning nodig voor de aanleg van een dak vol zonnepanelen?

Een gemeente of ontwikkelaar heeft in 2009 een perceel landbouwgrond gekocht ten behoeve van de aanleg van een bedrijventerrein. Met de verkopend agrariër is een voortgezet gebruik om niet overeengekomen totdat de “bestemming bedrijven” wordt gerealiseerd. Die bestemming komt er voorlopig niet. Er komt een plan voor de aanleg van een zonnepark. Kan het voortgezet gebruik worden opgezegd om die alternatieve bestemming te realiseren?

Al met al een nieuwe ontwikkeling in de sector agrarisch en grondzaken van Benthem en Gratama Advocaten. We werken graag samen met de grondeigenaren en hun adviseurs. Heeft u vragen over dit onderwerp, neemt u dan contact met mij op.

Auteur: Sjoerd Commijs
E: nscommijs@benthemgratama.nl
T: 038 – 4280072

 

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten