Waarmee kunnen we u helpen?

-

Belastingschulden: hoe ga je ermee om?

Belastingschuld - hoe ga je ermee om header

Het gebeurt veel ondernemers wel eens: een betalingsachterstand bij de Belastingdienst. Aanleiding is vaak tijdelijke liquiditeitskrapte en even niet genoeg middelen hebben om alle rekeningen te betalen. De ondernemer moet dan een keuze maken: welke rekeningen betaal ik wel maar vooral: welke betaal ik niet.

In de praktijk wordt er regelmatig voor gekozen even geen belasting te betalen. Dat kan echter vervelende gevolgen hebben. In dit artikel leg ik u uit waar u in ieder geval rekening mee moet houden als u besluit uw belastingschulden niet te betalen.

Betalingsonmacht melden

Als u voorziet dat u geen belasting kunt betalen, dan moet u direct betalingsonmacht bij de Belastingdienst melden. Het maakt niet uit of er sprake is van een tijdelijke of meer structurele liquiditeitskrapte. In beide gevallen moet betalingsonmacht worden gemeld. De melding moet uiterlijk binnen twee weken na de dag waarop betaald had moeten worden, worden gedaan. De betalingsonmacht moet u schriftelijk melden. Op de website van de belastingdienst is een formulier beschikbaar dat u kunt gebruiken. De melding kan ook digitaal (via internet) worden gedaan.

Privé aansprakelijk voor belastingschuld?

Is uw melding niet of niet op tijd gedaan, dan loopt u het risico dat u in privé aansprakelijk wordt gesteld voor de niet betaalde belastingschulden. Het blijkt in de praktijk dat het erg lastig is om onder deze aansprakelijkheid uit te komen. Het is daarom van groot belang dat u tijdig betalingsonmacht meldt.

Moet ik bij elke belastingschuld een melding doen?

De melding betalingsonmacht blijft geldig zolang de belastingschulden waarvoor de betalingsonmacht geldt niet zijn betaald. Als u de latere belastingschulden ook niet kunt betalen, hoeft u dus niet voor elke aanslag apart betalingsonmacht te melden. Een keer is voldoende. Dat is alleen anders als u de belastingschulden waarvoor betalingsonmacht heeft gemeld (gedeeltelijk) heeft betaald of als de Belastingdienst u heeft laten weten dat er van betalingsonmacht niet langer sprake is. In die gevallen moet u voor nieuwe belastingschulden apart betalingsonmacht melden.

Het feit dat u tijdig betalingsonmacht heeft gemeld, betekent overigens niet dat u nooit persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld door de belastingdienst voor de niet betaalde belastingschulden. De Belastingdienst zal dan echter moeten bewijzen dat het niet betalen te wijten is aan kennelijk onbehoorlijk bestuur door de ondernemer.

Is uitstel van betaling mogelijk bij de Belastingdienst?

Uiteraard moeten de belastingschulden op enig moment wel worden voldaan. Onder omstandigheden is de Belastingdienst bereid mee te werken aan uitstel of een betalingsregeling. De voorwaarden, die zijn vastgelegd in de zogenaamde Leidraad Invordering, zijn echter streng en worden strikt door de Belastingdienst toegepast.

Zekerheid stellen bij betalingsregeling

Bij een betalingsregeling van meer dan vier maanden moet u ervan uitgaan dat u zekerheid moet stellen. Uitgangspunt is dat die zekerheid ‘hard’  moet zijn en eenvoudig te stellen, te bewaken en uit te winnen zijn. Voorbeelden zijn hypotheek, pandrecht op volwaardige debiteurenvorderingen of borgtochten van de directeur/grootaandeelhouder. Het is dus niet vanzelfsprekend dat de belastingdienst instemt met ieder verzoek om uitstel of betalingsregeling.

Let op: De belastingschuld moet in ieder geval worden voldaan binnen 12 maanden na de dag waarop betaald had moeten zijn!

Risico op beslaglegging door de Belastingdienst

Houdt er verder rekening mee dat de Belastingdienst beslag kan leggen op bijvoorbeeld inventaris en andere bedrijfsmiddelen. De Belastingdienst kan dat eenvoudig zelf doen en heeft daarvoor ook geen verlof van de rechter nodig.  Als er beslag is gelegd, wordt ook direct een datum voor openbare verkoop bepaald. In de meeste gevallen is dat al na een termijn van ongeveer vier weken. En het is erg lastig om zo’n openbare verkoop te voorkomen, tenzij u alsnog een regeling treft. Als u beslag door de Belastingdienst wilt voorkomen, moet u ervoor zorgen dat u tijdig een betalingsregeling met de Belastingdienst treft.

Heeft u vragen of wilt u advies over dit onderwerp?

Martijn KerkdijkHet niet betalen van belastingschulden is een mogelijkheid om een (tijdelijke) liquiditeitsdip op te vangen, maar is niet zonder risico. Voor vragen of advies kunt u contact met mij opnemen.

 

Auteur: mr. M.A. (Martijn) Kerkdijk
E-mail: makerkdijk@benthemgratama.nl
Tel: 038 – 4280088

 

 

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten