Waarmee kunnen we u helpen?

-

Aanvaarding van een nalatenschap | Hoe zit het met beneficiair en zuiver aanvaarden? En verwerpen?

nalatenschap aanvaarden

Een overlijden is altijd een verdrietige gebeurtenis. Naast alle emoties die spelen, komt er ook veel op je af. Wie geeft bijvoorbeeld de opdracht tot de uitvaart? De opdrachtgever realiseert zich vaak niet dat hij de uitvaartkosten voor zijn rekening dient te nemen, of hij nu erfgenaam is of niet. Is er een testament? Zo ja, wat staat er dan in dat testament? Via het Centraal Testamenten Register  kan opgevraagd worden of er een testament is en bij welke notaris dit testament ligt. Wie zijn dan de erfgenamen? En gaan deze erfgenamen zuiver aanvaarden, beneficiair of verwerpen zij de nalatenschap?

Beneficiaire aanvaarding of verwerpen zijn handelingen waarvoor de erfgenamen naar de rechtbank van de woonplaats van de overledene zullen moeten gaan om bij de griffie een verklaring af te leggen. Deze keuze legt de rechtbank vast in het boedelregister. Zuivere aanvaarding vindt al plaats als de spullen van de overledene worden verdeeld. Oppassen dus, want zuivere aanvaarding maakt je in je privé vermogen aansprakelijk voor de schulden die de overledene nalaat.

Wat is het verschil tussen beneficiair of zuiver aanvaarden
en wanneer kies je voor verwerpen?

  • Zuivere aanvaarding betekent dat je de erflater in al zijn rechten en plichten opvolgt. Zoals al aangegeven, kan zuivere aanvaarding uit gedrag blijken als je je bijvoorbeeld een goed van de nalatenschap toe-eigent. Ook kan je zuiver aanvaarden door het afleggen van een verklaring bij de griffie van de rechtbank van de woonplaats van de overledene.
  • Beneficiaire aanvaarding betekent dat je de nalatenschap aanvaardt onder het voorrecht van een boedelbeschrijving. Je bent dan niet verplicht de schulden van de nalatenschap te voldoen, maar ontvangt wel jouw deel van een positieve nalatenschap. Als er onzekerheid bestaat over het saldo van de nalatenschap, kan beneficiaire aanvaarding een goede oplossing zijn. Als een of meer erfgenamen de nalatenschap beneficiair hebben aanvaard, volgt de zogenaamde vereffeningsprocedure.
  • Door verwerping van de nalatenschap voorkom je dat je erfgenaam wordt.

 

“Meer smaken zijn er simpelweg niet, je kan als erfgenaam je keuze niet beperken
tot een deel van de nalatenschap. De keuze is met andere woorden
onvoorwaardelijk en onherroepelijk.”

Ook wat termijnen betreft is er het een en ander in de gaten te houden. Op verzoek van een belanghebbende kan de kantonrechter de erfgenaam die nog geen keuze heeft gemaakt, een termijn stellen. Verstrijkt de termijn zonder dat de erfgenaam heeft gereageerd, dan wordt hij geacht zuiver te hebben aanvaard. Als een van de erfgenamen beneficiair heeft aanvaard, geldt dat ook voor de andere erfgenamen die nog geen keuze hebben gemaakt, tenzij die erfgenaam alsnog binnen 3 maanden verwerpt of zuiver aanvaardt.

Maaltijd ≠ zuivere aanvaarding | uitspraak Hoge Raad 27 mei 2015

In een uitspraak van de Hoge Raad van 27 mei 2015 was het volgende aan de orde. Op de sterfdag van moeder hadden de erfgenamen en hun partners een eenvoudige maaltijd gegeten in een restaurant. De rekening van € 119,– is betaald via de pinpas van moeder. Het Hof was van oordeel dat het voldoen van deze maaltijd met het geld van moeder betekende dat de erfgenamen de nalatenschap zuiver hadden aanvaard. De Hoge Raad denkt hier gelukkig anders over.

eetkamer 2 smallDe Hoge Raad maakt in het arrest duidelijk dat als een erfgenaam zich ondubbelzinnig en zonder voorbehoud als een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam gedraagt, hij de nalatenschap zuiver aanvaart, tenzij hij de keuze voor beneficiaire aanvaarding of verwerping al eerder heeft gedaan. De handelingen die betrekking hebben op een begrafenis zijn erop gericht een passende uitvaart te bezorgen. Deze handelingen hebben niet de bedoeling om voor de erfgenaam zelf over nalatenschapsgoederen te beschikken. Die situatie was ook hier aan de orde. De erfgenamen waren bij elkaar gekomen om te overleggen over een passende uitvaart. Het maken van redelijke kosten daarvoor ten laste van de nalatenschap mag niet gezien worden als een daad van aanvaarding. Deze kosten moeten als kosten van de uitvaart worden gezien.

Contact opnemen?

Vanzelfsprekend kunt u voor al uw vragen over het erfrecht, maar ook over andere onderwerpen, contact opnemen met Team Familierecht en Erfrecht. Wij helpen u graag verder.

 

Team Familierecht en Erfrecht

T: (038) 428 0093

 

 

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten