Waarmee kunnen we u helpen?

-

Kinderalimentatie | Interpretatie van de Tremanormen

Glijbaan header

In vervolg op mijn artikel van 15 april  jl. ‘Nieuwe regels kinderalimentatie veroorzaken chaos’, is er weer nieuws te melden.

Meningsverschillen over interpretatie Tremanormen

Wat is er aan de hand? De Tremanormen op basis waarvan iedere draagkrachtberekening wordt gemaakt, zijn per 1 januari 2015 ingrijpend gewijzigd. Zie daarover mijn artikel van 9 januari 2015, waarin ik 5 feiten over veranderingen in de kinderalimentatie per 1 januari 2015 op een rij zet. Na een aantal maanden werd al duidelijk dat de rechtbanken onderling nogal van mening verschilden over hoe de Tremanormen moesten worden geïnterpreteerd en of de uitkomst acceptabel was. Met name de Rechtbank Den Haag schoof de richtlijnen consequent terzijde. De Expertgroep van de Tremanormen kwam medio april 2015 bij elkaar en liet weten de Tremanormen in stand te laten, ondanks de chaos die in rechtsprekend Nederland was ontstaan. Sinds dat moment loopt ook de Rechtbank Den Haag weer ‘gewoon’ in de pas. De Expertgroep laat het verder aan de Hoge Raad (ons hoogste rechtscollege) over om zich over de richtlijnen en alle onduidelijkheid hierover uit te laten.

In een lopende procedure kan de rechter uit zichzelf of op verzoek van een partij een zogenaamde prejudiciële vraag aan de Hoge Raad voorleggen. Het moet wel gaan om een rechtsvraag, waarop het antwoord van belang is voor een veelheid aan geschillen waarin dezelfde vraag zich voordoet. In twee procedures van het Gerechtshof Den Haag zijn nu dergelijke vragen aan de Hoge Raad voorgelegd. Wordt vervolgd…

Contact opnemen?

Vanzelfsprekend kunt u voor al uw vragen over kinderalimentatie, maar ook over andere onderwerpen, contact opnemen met Team Familierecht en Erfrecht.

 

 

Team Familierecht en Erfrecht
T: (038) 428 0093

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten