Waarmee kunnen we u helpen?

-

Help, een dagvaarding en de termijn is verstreken! Kan ik mij nog verweren en wat houdt een verzetprocedure in?

 

foto 4 header 1

Mocht u tegen wil en dank een dagvaarding ontvangen voor een civiele procedure , dan kunt u zich (als gedaagde partij) bij de rechtbank melden voor het voeren van verweer tegen de vordering die uw wederpartij (de eisende partij) op u stelt te hebben. Een procedure kan echter op veel verschillende manieren verlopen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als u zich (in eerste instantie)niet meldt bij de rechtbank? Laat u verstek gaan of is er nog een mogelijkheid om in verzet te komen?

Normale gang van zaken: procedure op tegenspraak of bij verstek

Procedure op tegenspraak

Maakt u van de mogelijkheid gebruik om verweer te voeren tegen de vordering van de eisende partij, dan is er sprake van een zogenaamde procedure op tegenspraak. De rechter zal dan niet klakkeloos uitgaan van de juistheid van de stellingen van de eisende partij, maar zal in zijn eindoordeel rekening houden met de door beide partijen ingenomen stellingen en bewijsvoering. Het verweer van u als de gedaagde partij wordt dan dus ook meegenomen. Mocht één van de partijen of mochten beide partijen het uiteindelijk niet eens zijn met het vonnis van de rechtbank, dan staat meestal nog de optie open om in beroep te gaan bij het gerechtshof. Daarna kan zo nodig nog hoger beroep worden ingesteld bij ons hoogste rechtsorgaan; de Hoge Raad.

Verstek laten gaan

Als u daarentegen ‘verstek laat gaan’, door uzelf kort gezegd niet te melden bij de Rechtbank en geen verweer te voeren, dan zal de vordering van de eisende partij in de meeste gevallen (volledig) door de rechtbank worden toegewezen middels een verstekvonnis.

De bovengenoemde gang van zaken is vrij bekend. Veel minder bekend is de volgende procedure.

Verstek zuiveren of in verzet gaan

Wanneer u verstek heeft laten gaan, betekent dit niet direct dat uw kans op verweer definitief is verkeken. Die mogelijkheid bestaat namelijk nog wél, maar dan voor korte duur en onder bepaalde voorwaarden.

Verstek zuiveren

Zolang er nog geen vonnis is gewezen, kan het verstek nog ‘gezuiverd’ worden door u alsnog te melden bij de rechtbank. De procedure wordt in dit geval voortgezet en u krijgt de gelegenheid om uzelf te verweren tegen de stellingen van de wederpartij. Zelfs wanneer het verstek niet gezuiverd is en er al een verstekvonnis is gewezen, zijn uw kansen als gedaagde en inmiddels veroordeelde partij om de vorderingen van de wederpartij aan te vechten niet per definitie verkeken.

In verzet gaan

Bent u om welke reden dan ook geconfronteerd met een verstekvonnis waarin u bij verstek veroordeeld bent en u bent het daarmee oneens? Dan zult u (alsnog) adequaat moeten handelen. De procedure kan dan mogelijk nog worden heropend door het instellen van zogenaamd ‘verzet’.

De verzetprocedure

De mogelijkheid om verzet als rechtsmiddel te gebruiken om een onaangenaam vonnis aan te tasten is beperkt qua tijd. U moet hier dus snel en adequaat handelen! Let daarbij op de volgende punten:

 • Verzet moet in beginsel worden ingesteld binnen vier weken nadat een deurwaarder het verstekvonnis of een akte in het kader van de tenuitvoerlegging/incasso daarvan (bijvoorbeeld beslag) persoonlijk betekend heeft.
 • Als betekening niet in persoon heeft plaatsgevonden, dan zal er actie ondernomen moeten worden binnen vier weken nadat de veroordeelde partij een zogenaamde ‘daad van bekendheid’ met (de inhoud van) dat verstekvonnis heeft verricht.
 • Verzet wordt ingesteld door het laten uitbrengen van een verzetdagvaarding. In die dagvaarding kan geen uitstel gevraagd worden om de gronden van het verweer op een later moment in te mogen dienen. Althans dat kan wel, maar dit zal niet het gewenste effect teweeg brengen. De verweren tegen de vordering van de wederpartij moeten dus meteen in de verzetdagvaarding worden opgenomen.

Daad van bekendheid

De zogenaamde ‘daad van bekendheid’ levert de meeste onduidelijkheid op en leidt vaak tot discussies. Wanneer is er sprake van een daad van bekendheid? Met andere woorden; wanneer begint de verzettermijn precies te lopen?

 • Volgens de Hoge Raad is hiervan sprake als de veroordeelde zelf een handeling heeft verricht waaruit ondubbelzinnig blijkt dat hij over voldoende gegevens beschikt met betrekking tot (de inhoud van) zijn veroordeling om zich daartegen tijdig en adequaat te kunnen verzetten.
 • De vier wekentermijn gaat lopen na een door de veroordeelde zelf verrichtte daad van ondubbelzinnige bekendheid met het verstekvonnis.
 • De termijn gaat ook lopen op de dag dat het verstekvonnis ten uitvoer is gelegd door de eisende partij. De andere partij wordt dan geacht hiermee ondubbelzinnig bekend te zijn geraakt. Denk hierbij aan:
  –  gerechtelijke verkoop van goederen: na de verkoop;
  –  derdenbeslag op een vordering: na uitbetaling van de beslaglegger;
  –  tenuitvoerlegging van een veroordeling tot het leveren of afgifte van niet-registergoederen:
  na levering of afgifte;
  –  gedwongen ontruiming van onroerende zaken: na ontruiming.

Verzetprocedure in de praktijk: 2 interessante voorbeelden

Het inschakelen van deskundige bijstand van een advocaat kan nuttig, nodig en raadzaam zijn, wat ook blijkt uit onderstaande gerechtelijke uitspraken. Beide uitspraken gaan over de vraag of de gedaagde partij die geconfronteerd is met een verstekvonnis, welke niet in persoon is betekend, wel of niet op tijd in verzet is gekomen. De uitkomsten laten zich op voorhand niet even gemakkelijk raden en geven in ieder geval de kansen en risico’s van het instellen van het rechtsmiddel ‘verzet’ in verstekzaken goed weer.

Wat gebeurt er als u geen verstek zuivert en ook geen verzet instelt?

Laat u na om het verstek te zuiveren en om verzet in te stellen, dan wordt het verstekvonnis onherroepelijk. Het vonnis kan dan niet meer worden aangetast. U bent hieraan dan definitief gebonden. Kortom; het is van groot belang om snel en adequaat te handelen.

 

Wilt u meer informatie over deze en andere procedures?

Heeft u vragen over een verzetprocedure of over andere procedures , neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder met deze en andere vragen.

Auteur: André Vaarkamp
E: info@benthemgratama.nl
T: (038) 4280090

 

 

Gerelateerde artikelen: 

Daad van bekendheid door bankafschrijving? | Is een automatische ontvangstbevestiging per email wel of geen daad van bekendheid? 

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten