Menu

OAD crediteureninformatie

Bij beschikking van de rechtbank Overijssel van 15 januari 2014 is de heer mr. D. Meulenberg benoemd tot opvolgend curator in het faillissement van OAD Groep B.V. en de andere tot die groep behorende OAD-vennootschappen. Mr. Meulenberg vervangt hiermee mr.  J.A.D.M. Daniels van Daniels Huisman Advocaten en zal de afwikkeling van onderhavige faillissementen samen met curator mr. J.T. Stekelenburg van Stekelenburg Advocaten voortzetten.

Wij stellen alles in het werk om de vorderingen van de schuldeisers (ruim 10.000) in kaart te brengen. Echter, dit kost tijd. Wij verzoeken u dan ook met klem zo veel mogelijk via crediteurenoad@benthemgratama.nl met ons te communiceren en de website in de gaten te houden. Algemene vragen kunt u stellen via faillissementen@benthemgratama.nl.

Als het om uw belangen gaat, maken we ons sterk. Kom maar op!