Menu

Failliete Kunstuitleen Zwolle deels overgenomen door Het Kunsthuis B.V. | Bericht voor kunstenaars

Let op: Dit bericht bevat belangrijke berichtgeving van de curator voor kunstenaars die werk uitleenden/verkochten via Kunstuitleen Zwolle. Bent u klant? Lees dan de berichtgeving voor klanten.

Op 23 mei 2017 heeft de rechtbank Overijssel de Stichting Beeldende Kunst Regio Zwolle, handelend onder de naam Kunstuitleen Zwolle, gevestigd te Zwolle aan de Voorstraat 31, in staat van faillissement verklaard.

De curator heeft vervolgens onderhandeld met enkele partijen die een (gedeeltelijke) doorstart van de Kunstuitleen Zwolle beoogden.

Overname door Het Kunsthuis B.V.: lopende overeenkomsten, deel voorraad (uitgeleende) kunstwerken

Op 3 juli 2017 heeft Het Kunsthuis B.V., feitelijk gevestigd te Oudeschans aan de Molenweg 4, met toestemming van de rechter-commissaris de activiteiten van Kunstuitleen Zwolle overgenomen alsook een substantieel gedeelte van de voorraad kunstwerken.

Een aantal kunstwerken dat door Kunstuitleen Zwolle in consignatie was verkregen en vervolgens door haar was uitgeleend aan de klanten, bevindt zich op dit moment nog onder die klanten. Deze kunstwerken zijn uiteraard geen eigendom geworden van Het Kunsthuis B.V., maar zij zal er wel voor zorgen dat deze werken aan de rechtmatige eigenaar worden teruggegeven. Ook is het mogelijk dat Het Kunsthuis B.V. een nieuwe consignatieovereenkomst met u wil sluiten.

Werken die door Kunstuitleen Zwolle in consignatie zijn gekregen en die momenteel niet zijn uitgeleend aan klanten, kunnen door de rechtmatige eigenaar worden opgehaald in de winkel van Kunstuitleen Zwolle aan de Voorstraat 31 te Zwolle. Over de dag en het tijdstip van ophalen krijgt u nog aanvullend bericht.

Het Kunsthuis B.V. heeft verder schulden van Kunstuitleen Zwolle die voortvloeien uit de met u gesloten consignatieovereenkomsten (per 23 mei 2017) overgenomen. De schulden die per 23 mei 2017 uit de administratie van Kunstuitleen Zwolle blijken, zullen door Het Kunsthuis B.V. aan u worden voldaan.

Meer informatie over Het Kunsthuis B.V. kunt u vinden op www.hetkunsthuis.nl.
U kunt Het Kunsthuis B.V. bereiken via info@hetkunsthuis.nl

Nieuws

Benthem Gratama organiseert informatiebijeenkomst fosfaatrechtenstelsel 2018 | Woensdag 1 november a.s. op RMV Hardenberg 2017

Voor melkveehoudend Nederland stond een belangrijk deel van 2017 in het teken van de Regeling fosfaatreductieplan 2017. Team Agrarisch & Grondzaken van Benthem Gratama Advocaten organiseert daarom speciaal voor melkveehouders een vrijblijvende informatiebijeenkomst op woensdag 1 november a.s. tijdens de Rundvee & Mechanisatie Vakdagen (RMV) in Hardenberg.... Lees meer

Wat is de maximale betaaltermijn die leverancier en afnemer contractueel overeen kunnen komen?

Een betaaltermijn van 75, 90 of zelfs 120 dagen? Vóór 1 juli 2017 was dit eerder regel dan uitzondering in contracten tussen het grootbedrijf en leveranciers in het MKB. Per 1 juli 2017 trad de Wet uiterste betaaltermijn van 60 dagen voor grote ondernemingen in werking. Een aanzienlijke verandering met betrekking tot contractueel overeengekomen betalingstermijnen in Business-to-Business (B2B)-relaties.  ... Lees meer

Als het om uw belangen gaat, maken we ons sterk. Kom maar op!