Menu

Failliete Kunstuitleen Zwolle deels overgenomen door Het Kunsthuis B.V. | Bericht voor kunstenaars

Let op: Dit bericht bevat belangrijke berichtgeving van de curator voor kunstenaars die werk uitleenden/verkochten via Kunstuitleen Zwolle. Bent u klant? Lees dan de berichtgeving voor klanten.

Op 23 mei 2017 heeft de rechtbank Overijssel de Stichting Beeldende Kunst Regio Zwolle, handelend onder de naam Kunstuitleen Zwolle, gevestigd te Zwolle aan de Voorstraat 31, in staat van faillissement verklaard.

De curator heeft vervolgens onderhandeld met enkele partijen die een (gedeeltelijke) doorstart van de Kunstuitleen Zwolle beoogden.

Overname door Het Kunsthuis B.V.: lopende overeenkomsten, deel voorraad (uitgeleende) kunstwerken

Op 3 juli 2017 heeft Het Kunsthuis B.V., feitelijk gevestigd te Oudeschans aan de Molenweg 4, met toestemming van de rechter-commissaris de activiteiten van Kunstuitleen Zwolle overgenomen alsook een substantieel gedeelte van de voorraad kunstwerken.

Een aantal kunstwerken dat door Kunstuitleen Zwolle in consignatie was verkregen en vervolgens door haar was uitgeleend aan de klanten, bevindt zich op dit moment nog onder die klanten. Deze kunstwerken zijn uiteraard geen eigendom geworden van Het Kunsthuis B.V., maar zij zal er wel voor zorgen dat deze werken aan de rechtmatige eigenaar worden teruggegeven. Ook is het mogelijk dat Het Kunsthuis B.V. een nieuwe consignatieovereenkomst met u wil sluiten.

Werken die door Kunstuitleen Zwolle in consignatie zijn gekregen en die momenteel niet zijn uitgeleend aan klanten, kunnen door de rechtmatige eigenaar worden opgehaald in de winkel van Kunstuitleen Zwolle aan de Voorstraat 31 te Zwolle. Over de dag en het tijdstip van ophalen krijgt u nog aanvullend bericht.

Het Kunsthuis B.V. heeft verder schulden van Kunstuitleen Zwolle die voortvloeien uit de met u gesloten consignatieovereenkomsten (per 23 mei 2017) overgenomen. De schulden die per 23 mei 2017 uit de administratie van Kunstuitleen Zwolle blijken, zullen door Het Kunsthuis B.V. aan u worden voldaan.

Meer informatie over Het Kunsthuis B.V. kunt u vinden op www.hetkunsthuis.nl.
U kunt Het Kunsthuis B.V. bereiken via info@hetkunsthuis.nl

Nieuws

Landinrichting Staphorst | Besluit Ruilplan ter inzage | 15 september t/m 27 oktober 2017

Op dit moment is de Landinrichting Staphorst in een volgende fase terechtgekomen. De uitvoeringscommissie Staphorst heeft op 20 april 2017 het ruilplan voor de herverkaveling Staphorst vastgesteld. Van vrijdag 15 september 2017 tot en met vrijdag 27 oktober 2017 ligt het Besluit Ruilplan ter inzage. Belanghebbenden met vragen staan wij graag te woord. Ons team Agrarisch en Grondzaken heeft zich verdiept in deze ruilverkaveling en wij kunnen u adviseren over en begeleiden bij het instellen van beroep.... Lees meer

Benthem Gratama Advocaten breidt verder uit

Na de komst van Sjoerd Commijs als partner met ingang van 1 januari 2017 ter versterking van het team Agrarisch & Grondzaken is het team Bouw & Vastgoed per 1 juli jl. uitgebreid met de komst van Jan-Michiel Hebly (foto). Hebly was voorheen partner bij Houthoff Buruma en is gespecialiseerd in aanbestedings- en bouwrecht. We breiden verder uit met de komst van Adriaan van Rinsum, advocaat-stagiaire binnen het team Onderneming & Organisatie. Onlangs is ook beëdigd onze juriste bestuurs- en omgevingsrecht en erfrecht Jolein Borst. ... Lees meer

Bezwaar tegen het gebruik van een domeinnaam door een ander?

Bezwaar tegen het gebruik van een domeinnaam door een ander? Je leest er vaak genoeg over. Wat als te kwader trouw is geregistreerd? Hoe kan een domeinnaamgeschil dan worden opgelost? Kies je voor geschilbeslechting via de rechter of via een geschillenregeling? Lees er meer over in deze praktische blog van advocaat IE- en Mediarecht Remco Joustra.... Lees meer

Als het om uw belangen gaat, maken we ons sterk. Kom maar op!